http://extremetracking.com/open?login=axelbell
 

Ett företag som arbetar med effektivitet och lärande

Utvärdering är ofta starten för en förbättrad verksamhet. Genom utvärdering kan organisationen summera sina erfarenheter. För att också lära sig av erfarenheterna krävs det mer! Erfarenheterna måste omsättas i handling och detta med hjälp av verksamhetsutveckling. Som en komponent i denna utveckling ingår oftast utbildning för chefer och personal.

Effektivitet

& Lärande